Beeldoverzicht kosten

Om in Nederland te studeren is het essentieel om te weten wat de kostenposten zijn. Een indicatie hiervan is weergegeven in onderstaand tabel. De borgsom is op dit moment gesteld op € 10.842 , deze wordt begin van het collegejaar weer teruggestort op je bankrekening. De borgsom is het bewijs dat de desbetreffende student over het vermogen beschikt om zichzelf één jaar lang te onderhouden in Nederland. Daarnaast heb je in Nederland ook een verblijfsvergunning nodig (geldt voor de mensen die in het bezit van een andere nationaliteit dan de Nederlandse). De verlenging van je verblijfsvergunning is pas nodig na het eerste of soms na het tweede collegejaar. Een grote kostenpost is het jaarlijks collegegeld oftewel inschrijfgeld, welke jaarlijks verhoogd wordt; in het tabel aangegeven bedrag geldt voor het collegejaar 2018- 2019. Het collegegeld voor het volgen van een schakel- programma is afhankelijk van het aantal te behalen studiepunten en verschilt per schakelprogramma wat weer verschilt per faculteit. De kosten verbonden met studieboeken zijn zeer variërend per studie en de vakken die je kiest; sommige boeken kun je digitaal kosteloos vinden terwijl andere boeken (2e hands) gekocht kunnen worden. Tevens is ook een indicatie van de maandelijkse kosten weergeven in de tabel. De kamerhuur tarieven gelden voor omgeving Delft, maar ook Den Haag en Rotterdam en het kan een studio zijn of een kamer met gedeelde algemene ruimte (bad, wc en keuken). De kamerhuur en studenten zorgverzekering vallen in de aangegeven prijscategorie en kunnen ook per jaar verschillen. Verder kunnen de maandelijkse kosten natuurlijk meer of minder worden als de student maandelijks meer wenst uit te geven aan boodschappen, reiskosten en additionele kosten. Volgens de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) worden de maandelijkse kosten op € 902,- geschat.

kosten

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close