Buro CITE B.V.

Buro CITE is een ingenieurs- en adviesbureau dat vakkennis, communicatie en projectbeheersing hoog in het vaandel heeft staan. Buro CITE heeft een vestiging in Rijswijk en in Paramaribo en ze werken in beide landen aan de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Inmiddels zijn ze alweer 15 jaar actief in Nederland en 10 jaar in Suriname. De vestigingen vormen elkaars verlengstuk en werken intensief samen aan zowel projecten in Nederland als in Suriname.

Wat doet Buro CITE ?

Buro CITE maakt plannen voor het inrichten en beheren van assets van de overheid in Nederland en Suriname. De diensten die wij leveren bieden een totaalpakket voor een buitenruimte die voldoet aan de wetgeving, uw beleid, landelijke of regionale regelgeving en niet te vergeten uw wensen. Bij Buro CITE bent u terecht voor:

  • engineering, directievoering en toezicht voor bouw- en woonrijp maken, reconstructies en herinrichtingen.
  • buiten ruimte management/assetmanagement
  • ontwerpen en dimensioneren van constructies
  • innovatie

De grootste groep opdrachtgevers zijn overheden, zowel de lokale- als de landelijke overheid. Buro CITE heeft veel ervaring met het samenwerken met overheden. Dit heeft erin geresulteerd, dat ze de taal van de ambtenaar en de politiek spreken en dus in staat zijn goed gefundeerde (beleids)notities op te stellen voor bestuurders.

Voor Buro CITE is stilstand, achteruitgang. Innovatie is één van de voorwaarden voor een economische groei. Voor Buro CITE geldt bij innovatie de randvoorwaarde dat het resultaat direct toepasbaar moet zijn door de opdrachtgever. We noemen dit pragmatische innovatie!

Buro CITE is ook gevestigd in Suriname. Op hoofdlijnen wordt op dezelfde manier gewerkt, maar de werkwijze is afgestemd op de lokale situatie en cultuur. Gebruikmakend van moderne communicatiemiddelen wordt in Suriname aan Nederlandse projecten gewerkt en vice versa. De algemeen directeur van Buro CITE , Roland Soedamah, is geboren in Suriname. Zijn wens is altijd geweest om op een maatschappelijk verantwoorde manier een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van Suriname. Buro CITE heeft vanaf 2002 diverse activiteiten ontplooid in Suriname. In eerste instantie vanuit Nederland, maar in april 2006 is de stap gezet om een vestiging in Suriname op te zetten. De heer Soedamah geeft aan, dat ze goed op weg zijn maar hopen nog meer te kunnen betekenen voor de Surinaamse samenleving.

Voor informatie over Buro CITE kijk op: burocite.nl ,buitenruimteenmaatschappij.nl of  check ook de FB pagina en LinkedIn profiel.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close