Charbel Saleh

Commissaris Educatie

MSc. student Building Technology (TU Delft).

Vanwege eerdere ervaring met het organiseren van sportactiviteiten, werd ik eind 2016 benaderd om het concept van SUBEST Delft te bespreken. Het doel dat de vereniging zou nastreven, sprak me erg aan. Als team zijn we destijds gaan brainstormen, op welke manieren we de doelstellingen van de (toekomstige) vereniging konden realiseren. Heel wat statuten en lange uren verder, zijn wij eindelijk een vereniging geworden in juni 2017. Ik koos ervoor om te functioneren op het vlak van educatie, omdat ik de (aankomende) Surinaamse studenten een steun in de rug wil bieden. Ik wil de scholieren in Suriname bijstaan, om de juiste studiekeuze te maken in Nederland, omdat dit de eerste cruciale stap is voor het realiseren van de integratie in het bedrijfsleven in Nederland. Gezien de (soms moeizame) procedure om de inschrijving aan de TU Delft te voltooien, wil ik ze voorzien van alle benodigde informatie om de inschrijving succesvol te voltooien. Eenmaal in Nederland, streven wij ernaar om de persoonlijke ontwikkeling en de competenties van de Surinaamse student dusdanig te bevorderen, zodat de doorstroom in het bedrijfsleven succesvol kan geschieden.

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close