Commissies

De associatie beschikt over commissies, welke fungeren onder leiding van de commissarissen.

Commissie Sport, Educatie & Cultuur
De commissie fungeert als een professioneel platform om de studenten in Suriname en Nederland een steun in de rug te bieden middels het voorzien van de benodigde informatie en ondersteuning tijdens de integratie in Nederland, evenals het organiseren van evenementen op educatief  vlak. Ook draagt de commissie bij aan de saamhorigheid op sociaal- en maatschappelijk vlak, door middel van het organiseren van sport- en cultuuractiviteiten, en vormt een cruciale actor bij het onderling netwerken van de leden.

Commissie Public Relations
De commissie creëert een professioneel platform die het fundament legt voor de relatie tussen de associatie en het publiek, door middel van het overbrengen van de doelen, activiteiten en studie informatie van de associatie op creatieve en effectieve manieren.

U kunt hier een kijkje nemen naar de activiteiten georganiseerd door SUBEST Delft.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close