Iref Joeman

Penningmeester,

MSc. student Material Science and Engineering (TU Delft).

De functie penningmeester intrigeert mij enorm. Bij het vrijkomen van de functie was ik gedreven om te solliciteren, omdat ik de opgedane kennis uit het verleden graag wilde blijven toepassen. In het begin was ik vrij weinig op de hoogte van de (toenmalig startende) vereniging. Dankzij de persoonlijke gesprekken met bestuursleden, de ruime tijd om te oriënteren binnen de vereniging en het bijwonen van evenementen, kwam ik achter de toewijding van de vereniging om iets te betekenen voor de Surinaamse studenten. Bij SUBEST Delft is elke student met of zonder Surinaamse afkomst welkom, maar natuurlijk ligt de focus vooral op de Surinaamse student. Ik zie mijzelf terug in de missie en visie van de vereniging, wat ertoe heeft geleid dat ik de vereniging met volle enthousiasme heb ondersteund. Groei van de vereniging, door o.a. activiteiten en trainingen te organiseren, is essentieel om de doelen te realiseren, die Surinaamse studenten van de huidige en toekomstige generaties zullen dienen. Wie weet, mogelijk kunnen wij met deze kleine bijdrage de welvaart en ontwikkeling van Suriname ondersteunen.

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close