Marco Wangsawirana

Voorzitter,

BSc. Student Civiele Techniek (TU Delft).

Toen de voormalige voorzitter in de zomer van 2017 mij informeerde over de missie, visie en het doel van de vereniging, heeft het mij enorm geïntrigeerd. Ik realiseerde mij dat de (jonge) vereniging vanaf het begin af aan, vooruitstrevend en toekomstgericht functioneerde. Vanaf dat moment wilde ik de vereniging mijn ondersteuning bieden en wilde ik graag deelnemen aan het nieuwe bestuur. Ik werd gevraagd of ik de functie van voorzitter wilde bekleden, en dat sprak mij ontzettend aan. Ik streef ernaar om mijn leidinggevende vaardigheden, het projectmatig werken en het creatief en innoverend functioneren, te verbeteren. Het leiden van een team, waarmee ik verschillende projecten wil realiseren, lijkt mij de ideale gelegenheid hiervoor. Ik wil als voorzitter van SUBEST Delft samen met het team de Surinaamse studenten inspireren, motiveren en ondersteunen om zich verder te ontwikkelen en hun ambities binnen de bètawetenschappen na te streven.

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close