Over ons

Wie zijn wij?
Surinaamse Bèta-Studenten Delft (SUBEST Delft) is een dynamische en educatieve studenten associatie voor (aankomende) technische studenten aan het hoger onderwijs in Delft. Middels het organiseren van verscheidene evenementen, pogen wij het fundament te leggen voor de overgang van de Surinaamse scholier naar de Surinaamse young professional.


Missie

SUBEST Delft vindt het studieproces van de Surinaamse studentengemeenschap in Delft cruciaal. Zij biedt de (aankomende) studenten de benodigde informatie en ondersteuning tijdens de integratie aan het hoger technisch onderwijs in Delft.

Visie
Een professioneel gestructureerd netwerk bestaande uit studenten aan het hoger technisch onderwijs in Delft, alumni, start-ups en bedrijven die affiniteit hebben met Suriname. Dit netwerk streeft ernaar om een brug te bouwen tussen studie en praktijk voor de student en het bevorderen van de vroegtijdige ontwikkeling van een professioneel netwerk. Hiermee tracht zij bij te dragen aan de ontwikkeling van Suriname.

Doelstellingen
SUBEST Delft tracht haar doelen te bereiken in de volgende categorieën:

Educatie:

  • Het bouwen van een brug tussen studie en praktijk.
  • Het bevorderen van de integratie van (aankomende) Surinaamse studenten aan het hoger technisch onderwijs in Delft door het verstrekken van de benodigde informatie en ondersteuning.

Netwerkplatform:

  • Het creëren van een netwerk tussen studenten, alumni, academici, startups en bedrijven.
  • Het bevorderen van de integratie/participatie van de Surinaamse student in de (Nederlandse) maatschappij.

Het organiseren van educatie, sociale en sportieve activiteiten met als doel:

  • Het bevorderen van de saamhorigheid onder de Delftse studenten met affiniteit voor Suriname;
  • Bekendheid te creëren over de Surinaamse cultuur onder de studentengemeenschap in Delft;
  • Een brug te slaan tussen de Surinaamse en de Nederlandse samenleving.

Verder naar Het bestuur.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close