Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de organisatie. Hieronder valt o.a. werving van financiële middelen, de begrotingspost evenals de verwerking en de ordening middels het jaarverslag aan het einde van het bestuursjaar. Daarnaast begeleidt en beheert de penningmeester de financiën van de commissies en bewaakt hij/zij de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting.

Criteria:

  • Affiniteit voor cijfers
  • Secuur
  • Detail georiënteerd
  • Overtuigingskracht
  • Analytisch

Heeft u interesse in de bovenstaande bestuursfunctie? Neem dan contact op met de studenten associatie via:
Email: subestdelft@gmail.com
Website: https://subestdelft.com/contact

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close