Prewish Autar

Commissaris Public Relations,

BSc. student Chemische Technologie (Hogeschool Rotterdam)

In de zomer 2017, heb ik de vereniging ondersteund als commissielid binnen de commissie Public Relations. Hierbij heb ik me vooral bezig gehouden met het ontwerpen van flyers en het fotograferen tijdens evenementen. In de korte tijd als commissielid heb ik veelal mijn creatieve kant kunnen laten zien en ontwikkelen, maar tegelijkertijd ben ik veel te weten gekomen over de vereniging. De reden waarom ik besloten heb om deel uit te maken van de vereniging als bestuurslid, is vanwege de enorme drang van de vereniging om studenten te begeleiden die hun studie (zullen) vervolgen in Nederland. Wat ik met mijn functie hoop te bereiken, is de missie en visie van de vereniging op een unieke en creatieve manier over te brengen aan de leden. Dit vooral om aan te tonen dat SUBEST Delft een gezellige vereniging is, ondanks dat de focus van de vereniging gericht is op educatie.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close