Schakelen van AdeKUS naar TU Delft

Als je je bachelor op de Anton de Kom Universiteit van Suriname hebt behaald moet je altijd schakelen om een master aan de technische Universiteit Delft te volgen. Houd er rekening mee dat veel masters verschillende tracks, oftewel specialisaties, hebben. Bij de inschrijving moet je één van deze tracks kiezen. Je schrijft je via studielink in voor de master die je uiteindelijk wil volgen en niet voor een schakelprogramma. De inschrijving wordt hierna vanzelf overgezet naar een aanmelding voor een schakeljaar. 

Het schakelprogramma wordt opgesteld aan de hand van je bacheloropleiding en de gekozen master. Indien je denkt dat je een vak al hebt gehad in Suriname kan je vrijstelling aanvragen bij de docent van het vak in Nederland. Hiervoor moet je de studiegids, eventuele verslagen, je behaalde cijfers en de contactgegevens van de docent in Suriname opsturen. Indien de docent akkoord gaat moet ook toestemming worden verkregen van de examencommissie. 

Het schakeljaar wordt door de Nederlandse immigratiedienst gezien als voorbereidend jaar. Omdat je recht hebt op één voorbereidend jaar moet je alle vakken van het schakelprogramma binnen een jaar halen. Hierna kan je beginnen aan de master die je hebt gekozen.

Het collegegeld dat betaald dient te worden in het eerste jaar wordt bepaald aan de hand van het aantal studiepunten waar het schakelpakket uit bestaat.  

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close